Teknisk Ukeblad og IKT Norge

Attack 2024

Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

5. november 2024, Oslo Kongressenter

Tid som gjenstår:

2024/11/05 08:00:00

Arrangør:

TU
IKT-Norge

Partnere:

KPMG
mnemonic
Microsoft
Telenor

Teknisk Ukeblad og IKT Norge arrangerer cyberkonferansen Attack 5. november 2024.

Attack er møteplassen som samler de viktigste beslutningstakerne fra det politiske miljø, forsvar og etterretning, globale teknologiselskaper, innovasjonsmiljøer, akademia og øvrig næringsliv for sammen forsøke å finne løsninger i kampen mot digitale angrep.

Attack samlet over 500 deltakere i 2023 og vi har en ambisjon om å øke til 700 i 2024. Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter.

Attack 2024 vil bl.a. handle om geopolitikk i lys av det amerikanske valget (valget finner sted samme dag som konferansen), AI og kvantedatas betydning for cybersikkerhet og digitale angrep og det private næringslivets betydning og ansvar for økt datasikkerhet. Listen er på ingen måte uttømmende og høyst sannsynlig vil trusselbildet fra stater som Russland, Kina, Iran m.fl. dessverre være like aktuelt som det er i dag.

Digitale strømninger: påvirkningskampanjer, deepfakes og trollfabrikker

I en kompleks digital verden står vi overfor utfordringer knyttet til påvirkningsoperasjoner, falske videoer (deepfakes) og systematisert desinformasjon. Vi diskuterer hvordan disse fenomenene har påvirket det amerikanske presidentvalget og hvilke tiltak vi kan ta for å beskytte demokratiske prosesser mot digitale trusler.

Kunstig intelligens i digital krigføring og digital kriminalitet

Vi utforsker hvordan kunstig intelligens (KI) brukes i digitale angrep og hvordan vi kan forsvare oss mot det.

Næringslivets rolle og samfunnsansvar for Norges cybersikkerhet

Vi ser på hvordan næringslivet kan bidra til økt datasikkerhet. Hvilke ansvar har bedrifter for å beskytte kritisk infrastruktur og samfunnet som helhet?

2024

Konferansier

Siri Lill Mannes

2024

Foredragsholdere

Lars Nordrum

Lars Nordrum

Assisterende sjef
Etterretningstjenesten

Beate Gangås

Beate Gangås

PST-sjef
Politiets sikkerhetstjeneste

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Utenriksminister
Arbeiderpartiet

Eskil Sivertsen

Eskil Grendahl Sivertsen

Spesialrådgiver
Forsvarets forsknings­institutt

Stian Eisenträger

Stian Eisenträger

Ansvarlig redaktør/administrerende direktør
Faktisk.no

Eirik Løkke

Eirik Løkke

Rådgiver
Civita

Astri Marie Ravnaas

Astri Marie Ravnaas

Head of IT Security Operations
Norges Bank Investment Management

Olav Skard

Olav Skard

Leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3)
Kripos

TBA

TBA


Nasjonal sikkerhetsmyndighet

TBA

TBA


Næringslivets sikkerhetsråd

Anders Grindlia Romarheim

Anders Grindlia Romarheim

Førsteamanuensis
Institutt for forsvarsstudier

Ronny Løvbakke

Ronny Løvbakke

CSO
Aker BP

Kjetil Lund

Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør
NVE

Abraham Foss

Abraham Foss

Konsernsjef
Avinor

2024

Sponsorer

Atea
Netsecurity
Arrow Electronics
Leteng
Check Point
Proact
Fortinet
Exclusive Networks
Orange Cyberdefense
NetNordic
Telia
Defendable
DNV
OpenText Cybersecurity
SEC DATACOM
Advania
Genetec
Aeger Group
Triple-S

2023

Fjorårets konferanse

Tid og sted

Den 5. november 2024 er du velkommen til Oslo Kongressenter. Vi starter med registrering og kaffe kl. 08.00 og ønsker velkommen til faglig program kl. 08.45.

Påmelding

Følg med på Attack konferansen

Her finner du oss på sosiale medier:

Kontakt oss

Terje J. Edvardsen, salg
91 73 63 93 | terje.edvardsen@tumedia.no