Teknisk Ukeblad og IKT Norge

Attack 2024

Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

5. november 2024, Oslo Kongressenter

Tid som gjenstår:

2024/11/05 08:00:00

Arrangør:

TU
IKT-Norge

Partnere:

KPMG
mnemonic
Microsoft

Teknisk Ukeblad og IKT Norge arrangerer cyberkonferansen Attack 5. november 2024.

Attack er møteplassen som samler de viktigste beslutningstakerne fra det politiske miljø, forsvar og etterretning, globale teknologiselskaper, innovasjonsmiljøer, akademia og øvrig næringsliv for sammen forsøke å finne løsninger i kampen mot digitale angrep.

Attack samlet over 500 deltakere i 2023 og vi har en ambisjon om å øke til 700 i 2024. Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter.

Attack 2024 vil bl.a. handle om geopolitikk i lys av det amerikanske valget (valget finner sted samme dag som konferansen), AI og kvantedatas betydning for cybersikkerhet og digitale angrep og det private næringslivets betydning og ansvar for økt datasikkerhet. Listen er på ingen måte uttømmende og høyst sannsynlig vil trusselbildet fra stater som Russland, Kina, Iran m.fl. dessverre være like aktuelt som det er i dag.

2024

Foredragsholdere

Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm

Direktør
Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Lars Nordrum

Lars Nordrum

Assisterende Sjef
Etterretningstjenesten

Beate Gangås

Beate Gangås

PST-sjef
Politiets sikkerhetstjeneste

2024

Sponsorer

Atea
Netsecurity
Arrow Electronics
Leteng

2023

Fjorårets konferanse

Tid og sted

Den 5. november 2024 er du velkommen til Oslo Kongressenter. Vi starter med registrering og kaffe kl. 08.00 og ønsker velkommen til faglig program kl. 08.45.

Påmelding

Kommer snart

Følg med på Attack konferansen

Her finner du oss på sosiale medier:

Kontakt oss

Terje J. Edvardsen, salg
91 73 63 93 | terje.edvardsen@tumedia.no