Digi.no og TU.no i samarbeid med IKT-Norge

Attack-konferansen 2023

Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

10. oktober 2023, Oslo Kongressenter

Tid som gjenstår:

2023/10/10 08:00:00

Arrangør:

digi.no
TU

I samarbeid med:

IKT-Norge

Partnere:

KPMG
Microsoft

Teknisk Ukeblad, Digi og IKT-Norge arrangerer den 10. oktober 2023 årets viktigste cyber security konferanse «Attack» på Oslo Kongressenter.

Den nye geopolitiske situasjonen har akselerert både utviklingen og trusselbildet. Sikring av skjermingsverdige objekter og kritisk infrastruktur er en høyaktuell problemstilling.

Senest 10. november 2022 godkjente EU- parlamentet NIS 2-direktivet. Målet er å oppnå økt felles motstandskraft mot cyberrelaterte trusler. Dette vil også få betydning for Norge og norske forhold.

Digitale angrep på kritisk infrastruktur omfatter blant annet ekom/digital-infrastruktur, infrastruktur for elektrisitet/gass/petroleum, transport (lufttransport, jernbane, veitransport, skipsfart), vannforsyning, bank/finanssektoren og transport og forsyning av medisin og mat truer samfunnets funksjoner og krever både nasjonale tiltak og et effektivt samarbeid over landegrensene for å beskyttes.

2023

Konferansier

Siri Lill Mannes

2023

Foredragsholdere

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister (Sp)
Justis- og beredskapsdepartementet

Beate Gangås

Beate Gangås

PST-sjef
Politiets sikkerhetstjeneste

Nils Andreas Stensønes

Nils Andreas Stensønes

Sjef, Etterretningstjenesten

Karsten Friis

Karsten Friis

Seniorforsker
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Maria Ervik Løvold

Maria Ervik Løvold

Group Executive Vice President Technology and Services
DNB

Øyvind Husby

Øyvind Husby

Administrerende direktør
IKT-Norge

Olav Skard

Olav Skard

Leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3)
Kripos

Kenneth Fredriksen

Kenneth Fredriksen

SVP, Europe Region
Huawei Technologies Corp. Ltd.

Kjetil Lund

Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør
NVE

Toril Nag

Toril Nag

Konserndirektør tele
Lyse

Haakon Bryhni

Haakon Bryhni

Dr. ingeniør, professor, investor, gründer
SimulaMet

Olav Lysne

Direktør
SimulaMet

Guri Melby

Guri Melby

Leder i Venstre og stortingsrepresentant for Oslo

2023

Premium Sponsor

Intility

Sponsorer

Atea
Data Equipment

Tid og sted

Den 10. oktober 2023 er du velkommen til Oslo Kongressenter. Vi starter med registrering og kaffe kl. 08.30 og konferansier ønsker velkommen til faglig program kl. 09.00.

Påmelding

Kommer snart

Følg med på Attack konferansen

Her finner du oss på sosiale medier:

Kontakt oss

Terje J. Edvardsen, salg
91 73 63 93 | terje.edvardsen@tumedia.no