Digi.no og TU.no i samarbeid med IKT-Norge

Attack-konferansen 2023

Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

10. oktober 2023, Oslo Kongressenter

Tid som gjenstår:

2023/10/10 08:00:00

Arrangør:

digi.no
TU

I samarbeid med:

IKT-Norge

Partnere:

KPMG
Microsoft

Teknisk Ukeblad, Digi og IKT-Norge arrangerer den 10. oktober 2023 årets viktigste cyber security konferanse «Attack» på Oslo Kongressenter.

Den nye geopolitiske situasjonen har akselerert både utviklingen og trusselbildet. Sikring av skjermingsverdige objekter og kritisk infrastruktur er en høyaktuell problemstilling.

Senest 10. november 2022 godkjente EU- parlamentet NIS 2-direktivet. Målet er å oppnå økt felles motstandskraft mot cyberrelaterte trusler. Dette vil også få betydning for Norge og norske forhold.

Digitale angrep på kritisk infrastruktur omfatter blant annet ekom/digital-infrastruktur, infrastruktur for elektrisitet/gass/petroleum, transport (lufttransport, jernbane, veitransport, skipsfart), vannforsyning, bank/finanssektoren og transport og forsyning av medisin og mat truer samfunnets funksjoner og krever både nasjonale tiltak og et effektivt samarbeid over landegrensene for å beskyttes.

2023

Konferansier

Siri Lill Mannes

2023

Foredragsholdere

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister (Sp)
Justis- og beredskapsdepartementet

Beate Gangås

Beate Gangås

PST-sjef
Politiets sikkerhetstjeneste

Lars Nordrum

Lars Nordrum

Assisterende Sjef
Etterretningstjenesten

Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm

Direktør
Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Karsten Friis

Karsten Friis

Seniorforsker
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Maria Ervik Løvold

Maria Ervik Løvold

Group Executive Vice President Technology and Services
DNB

Øyvind Husby

Øyvind Husby

Administrerende direktør
IKT-Norge

Olav Skard

Olav Skard

Leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3)
Kripos

Kenneth Fredriksen

Kenneth Fredriksen

SVP, Europe Region
Huawei Technologies Corp. Ltd.

Kjetil Lund

Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør
NVE

Haakon Bryhni

Haakon Bryhni

Dr. ingeniør, professor, investor, gründer
SimulaMet

Olav Lysne

Direktør
SimulaMet

Guri Melby

Guri Melby

Leder i Venstre og stortingsrepresentant for Oslo

John Markus Lervik

John Markus Lervik

Founder, Chief Strategy & Development Officer
Cognite AS

Kristin Waage

Kristin Waage

Forsker
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Petter Y. Lindgren

Petter Y. Lindgren

Forsker
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Geir Hågen Karlsen

Geir Hågen Karlsen

Oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon
Forsvarets Høgskole

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef
SINTEF

Torstein Gimnes Are

Torstein Gimnes Are

Chief Information Security Officer
Norsk Hydro

Shaun Reardon

Shaun Reardon

Head of Section Industrial Systems
DNV Cyber Security

Birgitte Engebretsen

Birgitte Engebretsen

Administrerende direktør
Telenor Norge

Hårek Elvenes

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant for Akershus (H), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen

Andreas Motzfeldt Kravik

Andreas Motzfeldt Kravik

Statssekretær (Ap)

Ole Tom Seierstad

Ole Tom Seierstad

National Security Officer
Microsoft Norge

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant for Oslo (FrP), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen

Marianne Aas

Marianne Aas

Partner
KPMG

Hans Christian Pretorius

Hans Christian Pretorius

Partner
KPMG

Elisabet Haugsbø

Elisabet Haugsbø

President
Tekna

Chris Dale

Chris Dale

COO
River Security

Principal Instructor
SANS Institute

Frithjof Jacobsen

Frithjof Jacobsen

Politisk redaktør
Dagens Næringsliv

2023

Premium Sponsor

Intility
Infinigate
Check Point

Sponsorer

Atea
Netsecurity
mnemonic
Friday Networks
Proact
Computas
Lefdal Mine Datacenter
DNV
Tenable
TXOne
Fortinet
Omny
Defendable
GlobalConnect
Telenor

Tid og sted

Den 10. oktober 2023 er du velkommen til Oslo Kongressenter. Vi starter med registrering og kaffe kl. 08.00 og ønsker velkommen til faglig program kl. 08.45.

Påmelding

Følg med på Attack konferansen

Her finner du oss på sosiale medier:

Kontakt oss

Terje J. Edvardsen, salg
91 73 63 93 | terje.edvardsen@tumedia.no